Mycket som pågår under väderskyddet…

Mycket som pågår under vårt heltäckande väderskydd när en ny våning skapas. Allt koordineras av vår ansvariga projektledare som ser till att alla steg följs och att rätt personal är på plats. Familjen i huset får uppdateringar i takt med att huset färdigställs och bestämmer själva hur mycket dom vill vara involverade i processen. När beslut måste fattas och material måste väljas av familjen informeras dom i tid och får support av rätt kompetens från Taklyftarna. Allt för att säkerställa att familjen får ut så mycket som möjligt av sin nya yta i hemmet och utnyttjar sin investering på bästa möjliga sätt.