Effektivitet med plattform

För att ordna med plats för allt material och för att se till att vi är så effektiva som möjligt bygger vi ofta en platform med enkel access från huset på rätt nivå. Där placerar vi allt material med yta att hantera sågning, finsnickeri m.m.