Takstolarna på plats

Takstolarna är på plats. Nu går vi in i nästa fas för att skapa en ny våning för en smart familj.