Denna sigill visar att vi är seriösa genom att följa lagen om elektronisk personalliggare!

unnamed

Vad innebär det? Svar: ”För att motverka förekomsten av svartarbete och för att få en sundare konkurrens inom bygg infördes från och med den 1 januari 2016 krav på att använda en elektronisk personalliggare vid byggen.

Lagen omfattar de flesta byggen där byggherren inte är en privatperson. I den elektroniska personalliggaren ska det framgå vilka som arbetar på bygg-arbetsplatsen samt när varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Det är byggherren som ansvarar för att det finns en elektronisk personalliggare tillgänglig på bygg-arbetsplatsen.”

För mer information besök http://www.e-liggare.se