Checklista – ombyggnation eller taklyft


Bra att du är nyfiken på vår checklista. Den har vi skapat för att öka din förståelse för ansvarsfördelningen mellan företag och privatperson vid en ombyggnation eller taklyft. Den är även bra för att förstå vilka steg som bör finnas med under hela processen.

Klicka här för att se vår checklista för alla ansvarsområden och steg i pdf.

Checklista

 

Vad behöver egentligen göras nu när vi ska bygga till och vem gör vad?

 

Det är lätt att se vad som ingår i ett avtal – Det är svårt att veta vad som borde ingå i ett avtal

OBS 1: Taklyftarna STHLM arbetar med fast pris för hela produktionen
OBS 2: Alla kostnadsuppskattningar och offerter Taklyftarna STHLM lämnar är exkl ROT-avdrag.
Utförs av /behjälpliga
Taklyftarna
Beställarens ansvar
Måste göras oavsett entreprenör
Personligt besök på platsen X
Rita och planera Ert nya hem X
Sköta kontakter med myndigheter och företag X
Kontrollera planbestämmelser X
Upprätta skriftligt entreprenadavtal X
Sammanställa underlag till banken X
Upprätta bygglovsritningar X
Val av kontrollansvarig(Ka) * X
Färdigställandeförsäkring ** X
Byggfelsförsäkring *** X X
Upprätta komplett bygglovsansökan X
Val av inredning, mm X X
Deltaga på samrådsmöte X X
Startbesked från stadsbyggnadskontoret X
Komplettera hemförsäkring med en byggherreförsäkring **** X X
Ta emot byggnadsmaterial X
Samordning av hantverkare på byggplatsen X
Byggledning av hela produktionen X

* Kan endast utses av beställaren. Köps av beställaren
** Enligt ”Plan- och bygglagen” krävs normalt en färdigställandeförsäkring. Ingår i alltid Taklyftarnas offert.
*** Enligt ”Plan- och bygglagen” krävs normalt ingen byggfelsförsäkring. Köps av beställaren. Taklyftarna är behjälpliga
**** Köps av beställaren. Taklyftarna är behjälpliga

Beställarens ansvar Beställarens ansvar
Bör göras oavsett entreprenör
Upprätta en fullständig produktionskostnadskalkyl X
Bedömning av hur tomt och trädgård påverkas X
Bedömning av hur staket, häckar, murar påverkas X
3-D ritningar för att se hur det kommer att se ut. X
Byggstartmöte på byggplats med ansvarig byggledare X
Endast använda skriftligt tilläggsavtal X
Bygga ställning och tält över arbetsplatsen X
Slutbesiktning av opartisk besiktningsman X
Mätning av kundnöjdhet för att förbättra processen X


Nedanstående bör göras oavsett entreprenör
Entreprenörens ansvarsförsäkring X
Entreprenörens F-skatt X
Aldrig betala förskott för material eller arbete. X

Tillbaka