Taklyft och utbyggnad – så här går det till


Möte

1. Möte

Arbetsmoment: Genomgång
Taklyftarnas uppdrag: Vi gör en kostnadsfri genomgång av er dröm om ett större hem
Ert uppdrag: Ni bidrar med tankar, planer och idéer

2. Drömhus

Arbetsmoment: Offertunderlag och ritningar
Taklyftarnas uppdrag: Vi tar fram ett offertunderlag inkl ritningar baserat på era önskemål
Ert uppdrag: Ni bidrar med drömmarna

Drömhus
Avtalsskrivning

3. Avtalsskrivning

Arbetsmoment: Offert/Avtal/Kostnadskalkyl
Taklyftarnas uppdrag: Vi gör en personlig genomgång av offert, kostnadskalkylen och avtalet
Ert uppdrag: Ni skriver under ansökan

4. Bygglovsansökan

Arbetsmoment: Ansökan om bygglov och bygganmälan
Taklyftarnas uppdrag: Vi ritar bygglovsritningar samt tar fram övriga handlingar för ansökan
Ert uppdrag: Ni skriver under avtalet

Bygglovsansökan
Banken

5. Kontakta banken

Arbetsmoment: Kontakt med banken
Taklyftarnas uppdrag: Vi tar fram underlag att lämna till banken för byggnadskrediten
Ert uppdrag: Ni kontaktar er bank. Banken godkänner betalningsplanen. Aldrig någon förskottsbetalning

6. Val av ytmaterial

Arbetsmoment: Val av ytmaterial
Taklyftarnas uppdrag: Vi hjälper er med materialval och priser om ni väljer material utöver det som ingår i avtalet
Ert uppdrag: Här är det dags att välja färg och inredning

Ytmaterial
Kommunen

7. Kontakta kommunen

Arbetsmoment: Beviljat byglov/samrådsmöte
Taklyftarnas uppdrag: Vi bokar möte på byggnadsnämnden för ett samrådsmöte
Ert uppdrag: Detta är kommunens tillfälle att ge er information

8. Möte med byggledare

Arbetsmoment: Byggstartsmöte och byggstart
Taklyftarnas uppdrag: Vi bokar ett möte på byggplatsen för en genomgång på plats innan startskottet går
Ert uppdrag: Ni är med och träffar ansvarig byggledare

Byggledare
Byggarbete

9. Byggarbete startar

Arbetsmoment: Byggnadsarbeten pågår
Taklyftarnas uppdrag: Vi ser till att arbeten utförs som planerat. Byggnadsarbeten låter och dammar
Ert uppdrag: Livet hemma påverkas av att vi finns i ert hem. Vi gör vad vi kan för att störa så lite som möjligt

10. Uppdatering av arbete

Arbetsmoment: Byggnadsarbeten pågår
Taklyftarnas uppdrag: Vi ser till att ni är ständigt uppdaterade på vad som sker, bl a genom avstämningsmöten med er
Ert uppdrag: Ni är hela tiden uppdaterade på hur arbetena fortgår

Uppdatering
Pågående-arbete

11. Byggarbete pågår

Arbetsmoment: Byggnadsarbeten pågår
Taklyftarnas uppdrag: Lastbil, byggnadsställning, hantverksbilar, grävmaskin, byggnadsmaterial m.m.
Ert uppdrag: Även livet utanför huset påverkas

12. Besiktning av hus

Arbetsmoment: Slutbesiktning
Taklyftarnas uppdrag: Besiktningsmannen kallar till besiktning och vi deltar självklart
Ert uppdrag: Ni är med och ger synpunkter till besiktningsmannen

Besiktning
Fix

13. Sista fixet

Arbetsmoment: Sista fixet
Taklyftarnas uppdrag: Om det finns något att åtgärda efter besiktning ordnar vi det här
Ert uppdrag: Livet hemma kan påverkas något om vi fortfarande har något att ändra

14. Besiktning godkänd

Arbetsmoment: Relationshandlingar till byggnadsnämnden
Taklyftarnas uppdrag: Efter slutförandet upprättar vi justerade ritningar om detta erfordras
Ert uppdrag: Ni erlägger det sista 10% av entreprenadsumman efter godkänd besiktning

Godkänd
Klar

15. Klar

Arbetsmoment: Vi vill gärna ha er feedback
Taklyftarnas uppdrag: Vi lämnar över en pärm med en komplett uppsättning av alla dokument
Ert uppdrag: Njut av ert nya hem och tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor

Tillbaka